0913 117 963

0913 728 863

News

Giảm thịt cừu và bia để cứu trái đất

Quan chức cao cấp về biến đổi khí hậu của chính phủ Anh khẳng định rằng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính sẽ giảm nếu người dân bỏ bớt thịt cừu và bia trong bữa ăn hàng ngày.

can i take prochlorperazine and immodium can i take proch

Hơn 300 triệu người khốn đốn vì khí nhà kính

Theo một nghiên cứu toàn diện nhất về tác động của hiệu ứng nhà kính, mỗi năm tình trạng ấm lên toàn cầu cướp đi sinh mạng của khoảng 300.000 người và gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho hàng trăm triệu người khác.

prescription drugs discount cards